PROJECTEN WAARIN WE PARTICIPEREN

Alumni project in het Mama Yemoziekenhuis van Kinshasa, DRCongo

Samen met de dienst Medische Beeldvorming van de KU Leuven werkt de Alumnivereniging mee aan een project van digitalisatie van de medische beeldvorming, opleiding van het personeel, opleidingssessies i.v.m medische beeldvorming in Kinshasa, optimalisatie van de technische infrastructuur. Het digitaliseren van de beeldvorming was mogelijk door een donatie van de BTC aan het Hôpital Général. De Alumnivereniging heeft de opleiding van het personeel (4 radiologen; 2 technici) in Leuven voor zijn rekening genomen en komt tussen bij het organiseren van jaarlijkse congressen over medische beeldvorming in Kinshasa. 

Op dit ogenblik zijn onderhandelingen op gang voor de oprichting van een interdisciplinair centrum voor de vroegtijdige screening en behandeling van baarmoederhalskanker en borstkanker. Hierbij zal beroep gedaan worden op Congolese doctoraatsstudenten die op dit ogenblik in opleiding zijn in Leuven en Gent. 


Participatie van Alumni aan LUMOS projecten in Congo, Rwanda en Kameroen 

LUMOS werd voor 4 jaar opgericht, en heeft projecten in Rwanda, Kameroen en Congo. Het hoofdproject in Congo is: verbetering van de diagnostiek, therapie en zorgverstrekking in het Hôpital St. Luc, Kisantu, en geassocieerde gezondheidscentra van de zone Kisantu. In Rwanda gaat het om basisgezondheidszorg en opleiding omtrent moeder- en kindzorg. In afspraak met LUMOS focust de Alumnivereniging zich vooral op universitaire medische opleiding. In het Kisantuproject richt Alumni, met steun van de KULAK studenten, een virtuele medische bibliotheek op; in Rwanda komt zij tussen bij opleidingsactiviteiten van hogere instituten van verpleegkunde. De resterende oudere kredieten van LMS (Leuven Medical Support), de voorloper van LUMOS, worden gebruikt voor het saneren van de drinkwaterkwaliteit in Kisantu, DRCongo, en Njinikom, Kameroen. 

LUMOS projecten worden uitgevoerd door medisch en paramedisch personeel van UZ Leuven en zijn gericht op een duurzame, langdurige samenwerking van ziekenhuis-tot-ziekenhuis.


Het Kisantu project van de apothekers-alumni (O.G.A.A.L.)

Het project van de groep apothekers in de alumnivereniging is het alcogelproject in Kisantu waardoor zij bijdragen tot de verbetering van de hygiënische werkomstandigheden in het ziekenhuis. In 2013 zal door hen een audit georganiseerd omtrent de distributie en de kostprijs van geneesmiddelen in het ziekenhuis van Kisantu en zal een systeem van stockbeheer geïntroduceerd worden.