PRIJS PROF J. VANDEPITTE

De prijs Prof. Vandepitte is een initiatief van onze vereniging ter bevordering van het medisch onderwijs in de ontwikkelingslanden. De prijs bestendigt hiermee het levenswerk van Prof. Vandepitte die zich actief ingezet heeft voor de promotie van medisch onderwijs in Congo. De prijs bedraagt 2.500 euro en wordt tweejaarlijks toegekend.

Het objectief van deze prijs is reeds bekomen resultaten te bekronen en verdere ontwikkelingen en innovaties aan te moedigen. Het ingediende werk moet handelen over een duurzaam educatief medisch project in ontwikkelingslanden. Het project kan verschillende vormen van onderwijs en opleiding omvatten. Het project moet tenminste voor een deel gerealiseerd zijn in de lopende periode van de prijs. De prijs is niet beroepsgebonden.

De deadline voor het insturen van het onderwijsproject is 31 mei 2019.

Tweejaarlijkse prijs voor een origineel project ter bevordering van het voortgezet onderwijs in de Geneeskunde in de tropen

Het bestuur van Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven heeft 15.000 euro voorbehouden om het fonds te starten en doet een oproep bij alle Alumni KU Leuven, vrienden en familieleden om het kapitaal van het fonds aanzienlijk te verhogen. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen gestort worden op de rekening van het Fonds “Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven”. Ook bijzondere legaten (= testamentaire schenking) zijn welkom.

IBAN BE 80 43100585 0177
BIC KREDBEBB