BESTUURSLEDEN

Raad van Bestuur

Verdonck Fons, Voorzitter
Lontie Marc, Ondervoorzitter
Verhaegen Jan, Secretaris
Devlieger Hugo, Penningmeester
Van Geet Chris, Raadgevend Bestuurslid

 

Stuurgroep

Verdonck Fons, Voorzitter
Lontie Marc, Ondervoorzitter

Criel Bart
Devlieger Hugo
Devriendt Koen
Lorent Natalie
Totté Jef
Marchal Guy
Spitz Bernard
Van Den Ende Jef
Van Geet Chris
Van Kersschaever Greet
Verhaegen Jan
Verslype Chris

 

Leden van de Algemene Vergadering

Criel Bart
De Cock Paul
Devlieger Hugo
Devriendt Koen
Deweer Frans
Geens Chris
Lorent Natalie
Totté Jef
Lontie Marc
Marchal Guy
Nietvelt Staf
Persyn Peter
Spitz Bernard
Suy Raphaël
Van Damme Wim
Van Den Ende Jef
Van Geet Chris
Van Kersschaever Greet
Van Loon Herman
Van Loon Jan
Verdonck Fons
Verhaegen Jan
Verslype Chris