EREDOCTORAAT VOOR EM. PROF. DR. FONS VERDONCK

Op 19 december 2015 kreeg em. prof. dr. Fons Verdonck, voorzitter van onze vereniging, een eredoctoraat van de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN, het vroegere Lovanium).

Deze eer viel in 2009 al te beurt aan zijn voorganger, em. prof. dr. Jan Dequeker. Beiden werden geëerd voor hun bijdrage tot de vorming van een nieuwe generatie docenten in de Faculteit Geneeskunde van UNIKIN. Het initiatief tot een nieuwe dynamiek in de relaties tussen Kinshasa en Leuven werd in 2004 genomen door prof. J. Dequeker naar aanleiding van de viering van de vijftigste verjaardag van de oprichting van de Faculteit Geneeskunde in Kinshasa. Dit initiatief werd verdergezet door prof. F. Verdonck die in 2004 het voorzitterschap van onze vereniging van prof. J. Dequeker overnam.
Prof. F. Verdonck kreeg het doctoraat samen met prof. Patrick De Mol, microbioloog van de Universiteit van Luik.

De laudatio voor prof. Fons Verdonck werd uitgesproken door prof. Jean-Marie Kayembe, decaan van de Faculteit Geneeskunde, en prof. Georges Mvumbi, professor biochemie en alumnus van de KU Leuven. Met het doctoraat wordt de vereniging Ontwikkelingssamenwerking Artsen en Apothekers Alumni Leuven geëerd voor de vele inspanningen die zij levert om doctorandi van UNIKIN in contact te brengen met Leuvense promotoren en copromotoren, en hun onderzoek financieel te ondersteunen. Praktisch alle Congolese doctorandi die de laatste drie jaar promoveerden of nog met hun doctoraat bezig zijn, hebben op een of andere wijze steun gekregen van de Alumnivereniging gaande van het betalen van tickets, logement, studiebeurzen, financiering van het onderzoek in Kinshasa, aanvulling van bestaande beurzen, en participatie aan congressen. Ook de postdoctorale fase wordt in deze ondersteuning betrokken om te vermijden dat het onderzoekswerk zou stoppen en een nieuwe breuk zou ontstaan met de volgende generatie zoals gebeurde tussen de generatie opgeleid in de jaren ’70-’80 en de huidige generatie. Sinds 2012 werden veertien doctoraten gerealiseerd met medewerking van Leuvense onderzoekers en ondersteuning door de Alumnivereniging.

In zijn wederwoord gaf de eredoctor een overzicht van de veranderingen die hij in zijn academische loopbaan had zien gebeuren in het medisch curriculum en in de doctorale opleiding. Hierbij werd ook ingegaan op de voor- en nadelen die met elke keuze van verandering gepaard gaan. Hij gaf een historiek van de Congolese doctoraten in Leuven sinds 1970. Het type studiebeurs, het type onderzoek en de leeftijd waren bepalend voor het al of niet terugkeren van de doctorandi naar hun thuisuniversiteit. Hierbij werden de voorwaarden voor een succesvolle ‘capacity building’ onderlijnd.

Deze viering was de aanleiding om een nieuwe generatie doctors en doctorandi, alumni van de KU Leuven bijeen te brengen in Kinshasa en een nieuw elan te geven aan de Congolese tak van Alumni Leuven.

Ondertekening van het gouden boek door Prof. VerdonckStichtingsvergadering van Jong Alumni Leuven in Kinshasa op 26 december 2015

Deelnemers stichtingsvergadering van Jong Alumni Leuven in Kinshasa