PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2019

De Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2019 wordt toegekend aan Prof. Prosper LukusProf Lukusaa-Tshilobo voor zijn bijdrage aan de oprichting en werking van een Centrum voor Menselijke Erfelijkheid aan de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN). Het CME Kinshasa organiseert genetische counseling, stimuleert het onderzoek naar genetisch aandoeningen, leidt studenten van verschillende medische disciplines op in humane genetica, en voert onderzoek naar de legale en socio-economische aspecten van humane genetica in de context van Afrika.
Prof. P. Lukusa was stafmedewerker in het CME te Leuven voor hij aan het hoofd kwam van het CME in Kinshasa in 2015. Hij organiseert opleidingen in humane genetica aan de Universiteiten van Kinshasa en Lubumbashi. Als lokale promotor en supervisor van tal van PhD’s is hij de perfecte link tussen het CME Leuven, in samenwerking met Prof. Koen Devriendt, en het CME Kinshasa. Recent doctoraal onderzoek dat onder zijn supervisie in Kinshasa uitgevoerd wordt omvat o.a. de genetische basis van intellectuele beperking, de genetische achtergrond van sickle cell anemie, incidentie en impact van geboortedefecten in Kinshasa, klinische en genetische aspecten van albinisme.
Door het introduceren van cursussen over menselijke genetica in de medische opleiding sinds 2007 werd een traditie van samenwerking op gebied van menselijke erfelijkheid, die in de jaren 1960-1970 in Lovanium gestart was door Prof. Herman Van den Berghe, nieuw leven ingeblazen. Dit is hoofdzakelijk het werk van Prof. Prosper Lukusa dat hiermee perfect aansluit bij de doelstellingen van de Prijs.