PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2017

De Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2017 wordt toegekend aan de NGO “Mam-Sa-Ngol

Het is een project van vrouwen voor vrouwen, gesitueerd in de provincie Kwilu, de vroegere provincie Bandundu, op ongeveer 850 km van Kinshasa.Voor meer details over de oorsprong en de activiteiten van Mam-Sa-Ngol verwijzen we naar het "α.Vesalius" tijdschrift- jaargang 29 nr. 2 - april 2017 - pag. 25-26.

Mam-Sa-Ngol (“Samen sterk”) krijgt de Prijs voor de voortreffelijke wijze waarop ze door orale communicatie en opleiding erin slagen veranderingen van eetgewoonten te introduceren ter voorkoming van malnutritie.
Malnutritie is een algemeen voorkomend verschijnsel op het platteland in Congo en is een belangrijke risicofactor van kindersterfte als gevolg van diarree, pneumonie en malaria. Volgens de WHO zouden voedingsgerelateerde factoren bijdragen tot 45% van de kindermortaliteit onder 5 jaar. In Congo bedraagt deze 95/1000 levendgeborenen, één van de hoogste ter wereld.
Mam-Sa-Ngol promoot de teelt van soja, en het gebruik van sojaproducten als onderdeel van de dagdagelijkse voeding die voornamelijk, en bijna uitsluitend, op maniok gebaseerd is. Mam-Sa-Ngol bestaat uit een 60-tal groepen van 20-25 vrouwen die praktische opleiding geven in de dorpen. Men schat dat het project een twintigduizend families in de dorpen rond Idiofa bereikt. De organisatie beschikt over een medisch centrum dat gespecialiseerd is in de opvang van mensen met malnutritie. De overdracht van informatie van mond-tot-mond sluit aan bij de verbale Afrikaanse cultuur.
Het beleid en operationele uitwerking van het project is uitsluitend in handen van Congolese vrouwen. Door de sterke betrokkenheid van de vrouwen bij het project vanaf de teelt van soja tot de bereiding en gebruik van afgeleide producten, is het project een EIGEN project geworden.  Duurzaamheid en eigenheid (“ownership”) zijn belangrijke elementen voor het al-of-niet lukken van een project.  De verankering van het Mam-Sa-Ngol project in de lokale cultuur is daarom een sterk element in het succes ervan.

De Prijs Jozef Vandepitte is een initiatief van onze vereniging waarbij een duurzaam educatief project in ontwikkelingslanden bekroond wordt. De Prijs herdenkt hiermee het levenswerk van Prof. J. Vandepitte die zich actief ingezet heeft bij de promotie van medisch onderwijs als basis van een goede gezondheidszorg in Congo. Verschillende vormen van onderwijs en opleiding kunnen in aanmerking komen voor de Prijs. Het project moet gedeeltelijk gerealiseerd zijn in de lopende periode van de Prijs.

De prijs bedraagt 2 500 euro en wordt tweejaarlijks toegekend. De uitreiking vond plaats op woensdag 6 december 2017 in de Faculty Club, samen met de ALFAGEN-viering van de Alumnus van het Jaar 2017.

α.Vesalius" tijdschrift- jaargang 29 nr. 3 - september 2017 - pag. 31-32