VOORWAARDEN

 

Prijsvraag voor de periode 2018-2019

Prijs: 2 500 EURO
Limiet datum voor het indienen van de projecten: 31 mei 2019
U kan uw project indienen per post of per email (contact).

Reglement

  • Art. 1. Op initiatief van "Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven vzw" wordt, met de rente van het Fonds een twee-jaarlijkse prijs Fonds Alumni Mundi Professor Jozef Vandepitte toegekend.
  • Art. 2. De stichting van deze prijs heeft tot doel het voorgezet onderwijs in de geneeskunde in ontwikkelingslanden te bevorderen door reeds bekomen resultaten te bekronen en verdere ontwikkelingen aan te moedigen.
  • Art. 3. Het ingediende voorstel handelt over een duurzaam educatief medisch project in ontwikkelingslanden. Het project kan verschillende vormen van onderwijs en opleiding omvatten. Het project moet tenminste voor een deel gerealiseerd zijn in de lopende periode van de prijs.
  • Art. 4. Als medisch project worden alle aspecten van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden in aanmerking genomen, zowel artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, medisch laboratoriumtechnologen ... (bij voorkeur jonger dan 40 jaar), kunnen zich kandidaat stellen.
  • Art. 5. De werken moeten in het Nederlands, Frans of Engels gesteld zijn en ingediend worden in zes exemplaren, vergezeld van een samenvatting in het Engels.
  • Art. 6. Kandidaturen moeten vergezeld gaan van het curriculum vitae van hun auteur(s) en worden ingediend uiterlijk op 31 mei 2017 op het secretariaat van "Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven vzw", O&N2 - Campus Gasthuisberg - bus 400, Herestraat 49 - 3000 Leuven (België).
  • Art. 7. De prijs wordt toegekend door de Raad van Bestuur van "Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven vzw" op voorstel van de door deze vereniging samengestelde jury.
  • Art. 8. De Raad van Bestuur kan beslissen de prijs niet toe te kennen. In dit geval zal hij naar een volgend jaar overgedragen worden en wordt een nieuwe procedure ingeleid voor de niet-toegekende prijs, zonder dat hierdoor de toekenningsdatum van de volgende prijs gewijzigd wordt.
  • Art. 9. Bij samenwerking van meerdere auteurs voor één verhandeling kunnen slechts de eerste twee voor verdeling van de prijs in aanmerking komen. De prijs kan niet worden verdeeld onder auteurs van verschillende werken.
  • Art. 10 De voorwaarden voor de Prijs Alumni Mundi Prof. Jozef Vandepitte zullen internationaal worden bekendgemaakt via de media.