HISTORIEK EN DOELSTELLINGEN

De “Ontwikkelingshulp Geneesheren-Alumni Leuven vzw” werd opgericht in 1977 op initiatief van de alumni van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. In 1980 sloten de apothekers zich hierbij aan en werd de vzw uitgebreid tot “Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven vzw”.
De vereniging werd destijds opgericht om wereldwijd contacten te bevorderen tussen afgestudeerden van beide faculteiten en hen diensten te verlenen vooral op gebied van medische nascholing.


Vóór de veralgemening van internet was de abonnementenservice van onze vereniging een belangrijke bron van medische informatieverstrekking. De algemene toegang tot medische databanken via internet heeft het belang van de abonnementenservice quasi overbodig gemaakt; zo konden andere vormen van samenwerking ontwikkeld worden.


Het aantal projecten dat door alumni-ontwikkelingswerkers lokaal gestart werd en jarenlang ondersteund door vrienden sympathisanten en door de alumnivereniging piekte in de jaren ’90. Daarna nam het aantal alumni werkzaam in lage-inkomenslanden progressief af. Ondertussen werd de werking van onze vereniging meer en meer toegespitst op de medische interuniversitaire samenwerking met Congo.  De viering van het vijftigjarig bestaan van de Faculteit Geneeskunde in Kinshasa gaf een nieuwe stimulans om de samenwerking een nieuw elan te geven.  Alhoewel een groot aantal NGO’s werkzaam zijn in de gezondheidssector zijn er weinig of geen die zich bezighouden met het versterken van de onderwijscapaciteit van medische faculteiten. De didactische infrastructuur aan de Congolese universiteiten is verouderd, curricula zijn niet meer van deze tijd en medische faculteiten zitten met een probleem van opvolging. Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg is zich moeilijk voor te stellen zonder een degelijke opleiding van artsen. Door het steunen van klinisch wetenschappelijk onderzoek en doctoraatsopleidingen is onze vereniging een belangrijke speler geworden in het universitair medisch onderwijs.


Onze vereniging geeft beurzen van korte duur voor het behalen van een PhD. Congolese artsen werken hierbij samen met een Leuvense (co)promotor in een “sandwich” beurzen-systeem (3 maanden Leuven/9 maanden Kinshasa) op ontwikkelingsrelevante onderwerpen. Hierbij wordt de regel gehanteerd dat duurzaamheid maar kan werken in permanente samenspraak en in de opbouw van lokale expertise die ontstaat in wederzijdse uitwisseling.  Om te beletten dat de onderzoekexpertise opgedaan tijdens het doctoraatswerk verloren zou gaan ondersteunt onze vereniging postdoctoraal onderzoek, begeleidt postdoctorale onderzoekers bij het onderwijs en onderhoudt de band met de KU Leuven.


De activiteiten van onze vereniging worden kenbaar gemaakt via het Vesaliustijdschrift dat gestuurd wordt naar ongeveer 3000 artsen in Vlaanderen, via het officialiseren van de Prijs Prof. Jozef Vandepitte, tijdens evenementen georganiseerd door de Alumnivereniging van de Faculteit Geneeskunde (ALFAGEN), tijdens infodagen van de Faculteit Geneeskunde en via onze website.