PROJECTEN

Activiteiten van alumni in het kader van ontwikkelingssamenwerking

Overzicht
Verschillende projectsoorten

Externe projecten:
de Alumnivereniging steunt medische projecten in Zuid-Amerika, Afrika en Azië waar alumni van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven bij betrokken zijn. 

Eigen projecten:
Haar voornaamste “eigen” project is de doctorale opleiding van Congolese artsen met participatie van promotoren van KU Leuven en UGent. 

Projecten waarin we participeren:
Zij participeert in de projecten van LUMOS in Congo, Kameroen en Rwanda, waar zij haar activiteiten vooral focust op het aspect opleiding. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met artsen en verplegend personeel van UZ Leuven.
Projecten onder supervisie van de apothekers in de alumnivereniging (O.G.A.A.L.)

De Alumnivereniging ondersteunt projecten die opgestart werden, of gecoördineerd en opgevolgd worden door alumni van onze beide faculteiten. Sommige van deze projecten werden opgestart in het kader van activiteiten van een congregatie (zusters en paters artsen van KU Leuven); dit zijn de oudste projecten, waarvan sommige nog opgevolgd worden van op afstand. In andere projecten van meer recente datum zijn de stichters meestal zelf nog actief in het project. De meeste van deze projecten, geleid en opgevolgd door alumni, worden gesteund door financiële bijdragen van sympathisanten collega’s jaargenoten, familie en vrienden. Zij storten hun bijdrage op de rekening van de Alumnivereniging, met vermelding van een specifiek doel. De meeste van deze projecten situeren zich in de basisgezondheidszorg, of hebben, naast een micro-economisch (voedselvoorziening) luik, eveneens een medisch componente. Een overzicht van deze externe projecten met vermelding van plaats, de verantwoordelijke alumnus (met vermelding van het promotiejaar aan de KU Leuven), en een korte omschrijving van het project vindt u hier.

Alle alumni die actief zijn in een ontwikkelingsland kunnen beroep doen op de Alumnivereniging voor steun aan kleinschalige medische projecten of projecten die zich situeren rond medisch onderwijs.

Naast de steun aan projecten van en door alumni heeft de Alumnivereniging eigen projecten in Congo die praktisch volledig gericht zijn op medische universitaire opleiding en het ondersteunen van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door alumni- professoren werkzaam in UZ Leuven.