EXTERNE PROJECTEN

Projecten gestart, geleid, gecoördineerd en gesuperviseerd door alumni van de faculteit geneeskunde van KU Leuven, en gefinancierd door bijdragen van collega’s alumni, familie en vrienden

Zuid-Amerika

 • Het Tapori-project van Dr. Inge  Debrouwere (promotie KU Leuven 1992), Pomasqui, Quito, Ecuador: een project van basisgezondheidszorg rond moeder & kindzorg met oprichting van een mulidisciplinair gezondheidscentrum met opleiding van gezondheidswerkers. Dr. I. Debrouwere was laureaat van de Prijs Prof. J. Vandepitte in 2005 met het project “Uitbouw van een referentiecentrum voor basisgezondheidszorg in Pomasqui, Ecuador”. Dr. I. Debrouwere is coördinator van het project.
 • Het project van Dr. Lien Meyns (promotie  KU Leuven  2001), kinderarts: een medisch project onder vorm van een mobiele pediatrische raadpleging in de grensstreek tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti, aan de kant van de Dominicaanse Republiek. Voor meer details cfr www.guali.be. Dr. L. Meyns is coördinator van het project.
 • Het project Dr. Edgar Francken (promotie KU Leuven 1976), project van basisgezondheidszorg in Oruro, Bolivië. Coördineert, samen met 5 Boliviaanse artsen een gezondheidscentrum.
 • Het project Doctors on Mission opgericht door Dr. Rik Celie (promotie KU Leuven 1988): een project  van  basisgezondheidszorg   met  mobiele  medische  teams  in  Bolivië,  Haïti  en Pakistan, begonnen in Bolivië. Voor meer details zie www.DoctorsOnMission.org.
 • Het project Dr. Elisabeth Jansen (promotie KU Leuven 1959), Brazilië; project rond kinderen met mentale handicap.

Afrika

 • Het project Mam-Sa-Ngol “samen zijn we sterk”, een NGO opgericht door Liesbeth Marques, vroedvrouw/verpleegkundige, en gesteund door Dr. Jan Marques (promotie KU Leuven 1959); locatie: Idiofa, in de Bandundu provincie, DRCongo. Het project beoogt een economische verbetering van families via microkredieten aan vrouwen, alfabetisering en behandeling van  malnutritie. Het project wordt gesteund door het Programma Alimentaire Mondiale (PAM), door het GROS Melle, de stad Torhout en de Provincie West-Vlaanderen.
 • Het project Hôpital Bokonzi, Evenaarsprovincie, DRCongo. Ondersteuning van het lokale referentiehospitaal. Opgevolgd door Dr. Guy Coppens (promotie KU Leuven 1981; Dr. Guy Coppens was 6 jaar actief in Bokonzi). Middelen gaan vooral naar opleiding van medisch personeel.
 • Het  project  Mwana  Ukundwa  “Geliefd Kind”, NGO, geleid door twee sociaal assistenten en opgevolgd door Dr. Hilde Proot (promotie KU Leuven 1991). Het project beoogt via onderwijs en gezondheidszorg, kinderen een betere toekomst te geven, vooral aan de talrijke weeskinderen. Locatie: Karongi/Kibuye in het westen van Rwanda.
 • Het project H.O.P.E. in Zuid-Afrika. Een deel van het project beoogt de opvang van HIV/AIDS patiënten. Voor meer details zie www.hopeflanders.be. Sinds 2010 verloopt de financiering van het project onafhankelijk van Alumni.

Indië

 • Het project Varanasi, ondersteuning van een ziekenhuis en school voor verpleegkundigen (St. Mary’s Hospital; School of Nursing), Varanasi, Indië. Opgevolgd door Dr. Jaak Gielen (promotie KU Leuven 1977).
 • Het project van zuster Dr. Clementine Van Malcot (promotie KU Leuven 1955), Indië; ondersteuning voor de aankoop van geneesmiddelen.
 • Het project Calcutta Sponsor Aid, opgevolgd door Dr. Aimé Vermeersch (promotie KU Leuven 1961). Alumni sponsort het schoolgeld voor twee meisjes. Voor meer details zie www.calcuttasponsoraid.be
 • Het project Dindigul, Indië, gestart door zuster Dr. Lydia  Schellekens (promotie KU Leuven 1966); loopt nu zelfstandig verder. Alumni sponsort de opleiding van een twintigtal verpleegkundigen per jaar.