OPDRACHTVERKLARING

Het hoofddoel van de vereniging is het steunen en bevorderen van ontwikkelingssamenwerking, die gerealiseerd wordt door de alumni van de faculteiten Geneeskunde en Farmaceutische wetenschappen van de KU Leuven. Hierbij ondersteunt ze projecten uitgevoerd door alumni met beroepsactiviteiten buiten de KU Leuven, evenals projecten die gerealiseerd worden door alumni met een activiteit in de Universitaire Ziekenhuizen van Leuven.

Dit wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen door leden van ALFAGEN, familie en vrienden van onze alumni. Dankzij de nauwe samenwerking met ALFAGEN, die instaat voor de administratieve omkadering van onze vereniging, komen alle bijdragen zonder administratieve onkosten terecht in de projecten waarvoor ze bedoeld zijn.

De vereniging beschouwt het als haar opdracht om de band tussen oud-studenten van beide faculteiten werkzaam in ontwikkelingslanden en de KU Leuven te bewaren en te versterken.

Bij de ondersteuning van projecten door alumni zal de klemtoon gelegd worden op vorming en opleiding van medisch en paramedisch personeel. In die optiek werd eveneens de Prijs Prof. Jozef Vandepitte opgericht voor het bekronen van medische onderwijskundige projecten in de tropen.

Vermits de oorsprong van de vereniging sterk verweven is met ontwikkelingsinitiatieven in Congo zal speciale aandacht besteed worden aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de medische faculteiten van Congo. Hierbij ondersteunt zij het klinisch-wetenschappelijke onderzoek en de doctorale opleiding van een nieuwe generatie Congolese artsen. Dit tracht zij te realiseren door het verlenen van beurzen voor korte studieverblijven in Leuven waar samen met een Leuvense promotor het doctoraal opleidingsproces gestuurd en gesuperviseerd wordt.

De vereniging kiest doelbewust voor langetermijneffecten via onderwijs, in de overtuiging dat verhoging van kennis en expertise de beste vorm van duurzame ontwikkeling betekenen.