POSITIONERING

De positionering van de vzw binnen de medische ontwikkelingssamenwerking van de KU Leuven
Verschillende organisaties zijn actief op gebied van medische universitaire ontwikkelingssamenwerking, vooral in de Democratische Republiek Congo.  (See also: Biomedical development cooperation at the KU Leuven by Prof. Verdonck)


1. Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (IRO): verleent fulltime doctoraatsbeurzen, met doctoraatsopleiding via de Biomedische Doctorale School en doctoraatsverdediging in Leuven. Niet enkel gericht op Afrika.


2.  ‘Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven vzw’: steunt medische projecten van artsen en apothekers alumni; verleent doctoraatsbeurzen type “sandwich” in Leuven, postdoctorale beurzen, steunt lokaal het klinisch wetenschappelijk onderzoek in functie van het doctoraat. Is hoofdzakelijk gericht op Congo. Ondersteunt ook doctoraten in Kinshasa, met medewerking van copromotoren van KU Leuven.


3. De stichting Marc Vervenne: verleent doctoraatsbeurzen type “sandwich”, met doctoraatsopleiding via de Biomedische Doctorale School in Leuven en verdediging van het doctoraat in Leuven. Uitsluitend gericht op Afrika, aanvankelijk vooral op Congo.


4. Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS): doctoraatsbeurzen type “sandwich”, postdoctorale beurzen, steunt wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de doctoraatsbeurs. Niet enkel gericht op Afrika.


5. Leuvense Universitaire Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (LUMOS): samenwerking op gebied van gezondheidszorg op niveau van ziekenhuizen en medische centra, geassocieerd met Memisa (sinds 2014) en Artsen zonder Vakantie (sinds 2015); opleidingsbeurzen voor medisch en paramedisch personeel (“bourses de perfectionnement).


6. Clinici en docenten van UZ en KU Leuven die op individuele en vrijwillige basis functioneren als (co)promotoren van een doctoraat; meestal in associatie met bovenstaande organisaties.
De opvolging (“la relève”) van het academisch personeel aan de Congolese universiteiten heeft op dit ogenblik de hoogste prioriteit in het Hoger Onderwijs in Congo.  Onze vereniging heeft in een belangrijke mate bijgedragen tot een begin van “relève” aan de Université de Kinshasa (UNIKIN), de grootste universiteit van het land.


In de Faculteit Geneeskunde van UNIKIN werden in de periode 2012-2016 44 doctoraten verdedigd; 16 hiervan werden behaald in samenwerking met een Leuvense promotor; onze vereniging kwam tussen in de partiële of volledige financiering van het doctoraatsproject.