UITREIKING PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2013

Laureaten: Dr. A. Van Deun en Prof. J.J. Muyembe


De Prijs Prof. Jozef Vandepitte 2013 was een gedeelde prijs en werd toegekend aan dr. Armand Van Deun en aan Prof.Jean-Jacques Muyembe. De officiële prijsuitreiking

ging door op 4 december 2013 in aanwezigheid van Dr. A. Van Deun, zonder prof. J.J. Muyembe.

Na heel wat visumperikelen met de Belgische ambassade in Kinshasa is Prof. J.J. Muyembe er toch in geslaagd om naar Leuven te reizen en de Prijs in ontvangst te nemen. Hij werd overhandigd aan Prof. J. J. Muyembe op 14 januari 2014, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni-Leuven en enkele vrienden van weleer.