TWEEJAARLIJKSE PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2013

Prijs Prof. Joseph Vandepitte 2013 toegekend aan twee microbiologen.

De Prijs Prof. Joseph Vandepitte wordt dit jaar toegekend aan Prof. Jean-Jacques Muyembe, professor microbiologie aan de universiteit van Kinshasa en directeur van het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) en aan    Dr. Armand Van Deun, onderzoeker microbioloog van het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen. Beiden ontvangen 2.000 €.

Beide laureaten hebben zich onderscheiden op gebied van onderwijs en vorming in de Tropen, wat de doelstelling is van de Prijs. De Prijs wenst hierbij het pionierswerk van Prof. Joseph Vandepitte in herinnering te brengen. De keuze doet hem bijzonder eer aan vermits het werk van beiden zich afspeelt op het gebied van microbiologie, het interessegebied bij uitstek van Prof. J. Vandepitte.

Het werk van Dr. Armand Van Deun, alumnus (promotie 1978) van de KU Leuven, waar hij ook zijn specialisatie van klinisDr. Armand Van Deunche biologie en een doctoraat behaalde, situeert zich op het terrein van de diagnostiek en bestrijding van tuberculose. Hiervoor geniet hij als consulent van de ‘International Union against Tuberculosis and Lung Disease’ wereldwijde erkenning.  Voor zijn professionele activiteiten vinden we hem terug in Tanzania (1979 – 1985)  en Rwanda (1990 – 1994) hierbij als regionaal coördinator van het programma van tuberculose en melaatsheid. In Rwanda is hij vertegenwoordiger van de Damiaanstichting. In die functie werkt hij prograDr. Armand Van Deun-mma’s voor TB en melaatsheid uit in Congo, India en Bangladesh en vertegenwoordigt hij de Stichting in tal van andere landen. Van 1994 tot 1998 is hij directeur van de Damiaanstichting en sinds 1999 onderzoeker in het ITG. Hij is lid en consulent van verschillende verenigingen, waaronder de Wereldgezond- heidsorganisatie. Als lid van de ‘International Union against Tuberculosis and Lung Disease’ neemt hij vanaf 1998 regelmatig deel aan opleidingscursussen en trainingssessies in tal van landen, telkens met het doel de diagnostiek van tuberculose met eenvoudige, maar maximaal efficiënte middelen te verbeteren. Dr. Armand Van Deun kreeg in 2010 in Berlijn de prestigieuze 'Kochon Prize'.                                                                                                       


Prof. Jean-Jacques Muyembe behaalde zijn diploma van arts aan de universiteit van Kinshasa in 1969, en zijn doctoraat aan de KU LeProf. J.J. Muyembeuven in 1973. Sinds 1974 is hij professor Microbiologie aan de universiteit van Kinshasa waar hij in de periode 1976 – 1981 en 1984 – 1988  decaan was van de medische faculteit.  Sinds 1997 is hij directeur van het INRB in Kinshasa. Sinds hij in 1976 deelnam aan de eerste missie van een ebola epidemie in Yambuku, DR Congo verwierf hij internationale vermaardheid. Daarna was hij regelmatig lid van andere missies van de Wereldgezondheidsorganisatie in verband met epidemies van ebola en andere virussProf. J.J. Muyembe-en in tal van Afrikaanse landen. Men kan stellen dat Prof. Jean-Jacques Muyembe bijna steeds van de partij was wanneer ergens in Afrika een epidemie met een bijzonder virus uitbrak. Hij is lid van talrijke internationale vereni- gingen en lid van het organiserend comité van internationale congressen. Hij is promotor/copromotor van 7 doctoraten waarbij hij samenwerkte met de universiteiten van de KU Leuven, ULB, Gent, Antwerpen, Montpellier en Besançon. Hij begeleidde een tiental specialisatiethesissen in de Klinische Biologie – Microbiologie, aan de universiteit van Kinshasa (UNIKIN).  Hieruit blijkt dat opleiding en vorming van jongeren steeds een belangrijke plaats ingenomen hebben.

Onze beste gelukwensen voor beide kandidaten.