ALFAGEN HEEFT EEN CONGOLESE TAK IN KINSHASA

Een nieuwe elan werd gegeven aan de alumnibeweging ‘Alumni Leuven in Kinshasa’ door de nieuwe doctors en doctorandi, dit naar aanleiding van het eredoctoraat dat door de Faculteit Geneeskunde van UNIKIN toegekend werd aan Prof. Fons Verdonck. De vorige generatie professoren had wel persoonlijke contacten onderhouden met hun promotoren in Leuven, en profileerde zich in de omgang als ‘KU Leuvenaars’, maar tot een institutionele samenwerking met onze alumnivereniging was het niet gekomen. Hier proberen we nu verandering in te brengen.

Op 26 december 2015 ging de stichtingsvergadering door in het Hotel Béatrice in Kinshasa, en werd er een voorlopig vierledig bestuur aangesteld met Profs Florent Songo (Tandheelkunde), Thérèse Biselele (Neonatologie), Antoine Molua (Medische Beeldvorming) en Dieudonné Nyembue (ORL). Zij zullen het initiatief nemen om modaliteiten van samenwerking  verder uit te werken.  Samenwerking wordt daarbij gefaciliteerd door de postdoctorale beurzen die onze Alumnivereniging ter beschikking stelt voor de nieuwe doctors. 

Deelnemers stichtingsvergadering van Jong Alumni Leuven in Kinshasa

Vooraf

In de eerste twintig jaar na de Congolese onafhankelijkheid was er een intens contact tussen beide faculteiten geneeskunde in Leuven en Kinshasa. Verschillende Leuvense professoren doceerden nog als visiting professor aan de Université de Kinshasa (UNIKIN); zij fungeerden als promotor of copromotor van Congolese doctoraatsthesissen in Leuven. Ongeveer de helft van  de jonge doctorandi keerde terug naar Congo. In de jaren negentig kwam er een dip in de relaties vooral tengevolge van het opschorten van de officiële Belgische coöperatie.  Sinds 2004 zitten de contacten echter terug in de lift, en treedt een nieuwe generatie Congolese artsen met Leuvense roots aan (meer details: 'Eigen Projecten'). Door het vermijden van langdurige verblijven in België en een betere integratie in het Congolese gezondheidsysteem keerden de nieuwe doctorandi allen terug naar Congo. Terugkeer is de belangrijkste voorwaarde voor “capacity building” en het realiseren van noodzakelijke veranderingen.