TWEEJAARLIJKSE PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2009

MEDISCH ONDERWIJS IN DE TROPEN

Dr. Toon Bongaerts, Nicaragua

Donatie van glucantime aan het gezondheidscentrum
in Waslala voor bergleprapatiënten (leishmaniasis).
Dr. Bongaerts staat uiterst rechts
 

"Een herstelde TBC patiënt (man rechts van mij).
Hij is een evangelische pastor, was BK+, en wou geen behandeling nemen, want God zou hem wel genezen.
Na een lang gesprek met hem, heb ik hem kunnen
overtuigen en nu is hij volledig gerecupereerd.
Ook werd zijn hele familie onderzocht en ingelicht."
 

Vergadering met gezondheidspersoneel en
TBC patiënten, onder de bomen, ook in het
bergdorp Waslala
 
Uitreiking van voedselpakketten aan TBC patiënten
op de werelddag van TB de 24ste maart, dit wordt voorafgegaan door een sessie gezondheidsvoorlichting
aan patiënten en familieleden
 
Overhandiging van de Prijs Prof. Jozef Vandepitte op
9 oktober 2009 te Leuven

IN 2009 werd de prijs toegekend aan dr. Toon Bongaerts, alumnus van de KU Leuven. Na zijn promotie in Leuven in 1983 volgde dr. Bongaerts in Antwerpen de opleiding Tropische Geneeskunde en behaalde er een Master in Public Health in 1990. In 1984 vertrok hij als Oxfam coöperant naar Nicaragua. In de daaropvolgende jaren was hij initiatiefnemer van verschillende projecten en stond hij aan het hoofd van verscheidene organisaties in de gezondheidssector.

Gedurende 18 jaar werkte hij voor Oxfam Solidariteit België in Nicaragua in programma’s rond de ontwikkeling van een basisgezondheidszorg waarin de organisatie van een netwerk van sociale apotheken een onderdeel is. Deze apotheken stellen zeer goedkope, generieke geneesmiddelen ter beschikking van de lokale bevolking. In het kader van dit project werd een educatief voorlichtingsprogramma opgestart met informatie voor het rationeel gebruik van medicamenten.

Van 1992 tot 2002 volgde hij de gezondheidsprogramma’s op van Oxfam Solidariteit België in Centraal Amerika. In El Salvador werd een programma opgestart in verband met essentiële medicatie, in Guatemala een programma voor de ontwikkeling van een dorpsgezondheidszorg. In 1997 richtte hij in Nicaragua de lokale NGO Prosalud op die moet waken over de continuïteit en overname van gezondheidsprogramma’s opgestart via Oxfam Solidariteit België.

Dr. Bongaerts was jaren verantwoordelijk voor de navorming van het gezondheidspersoneel in een regio van 100.000 inwoners en dit binnen het kader van een actie van het ministerie van volksgezondheid.

Vanaf 2002 is hij medisch coördinator van de projecten van de Damiaanactie in Nicaragua, Guatemala, Panama, en Brazilië. Deze projecten zijn voornamelijk gericht op de controle van tuberculose en leishmaniasis en sluiten aan bij bestaande nationale programma’s. Hiervoor worden nationale ‘guidelines’ uitgewerkt die verspreid worden via handleidingen, brochures en posters ten gerieve van gezondheidswerkers en de lokale bevolking. De Damiaanactie draagt actief bij tot de redactie en publicatie van dit educatief materiaal.

De laatste twee jaren wordt in Nicaragua intensief gewerkt aan het opstarten en uitwerken van het PAL programma (Practical Approach to Lung Health) in een samenwerkingsverband tussen de ministeries van volksgezondheid en sociale zekerheid, universiteiten en Damiaanactie.

De basis van deze multipele activiteiten is het streven naar een meer sociale en rechtvaardige gezondheidszorg voor iedereen met promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarom was de actie van in het begin gericht op gezondheidszorg op niveau van het dorp met participatie van lokale gezondheidspromotoren. Bij al deze initiatieven staan informatieoverdracht en opbouw van ‘local capacity building’ centraal.

Voor zijn 25-jarige inzet voor een sociale en toegankelijke gezondheidszorg in Nicaragua, met klemtoon op duurzaamheid door vorming van gezondheidspromotoren op alle niveaus, heeft de jury geoordeeld dat dr. Bongaerts perfect beantwoordde aan de doelstellingen van deze Prijs, waarvoor onze beste gelukwensen!

Fons Verdonck
Voorzitter Ontwikkelingssamenwerking

Lees het artikel in de Campuskrant Jaargang 21 nr.02 (21 oktober 2009)

Dit project steunen?