TWEEJAARLIJKSE PRIJS PROF. J. VANDEPITTE 2007

DE LAUREATEN

Prof. Erik Muls

Illustratie van een infosessie over diabetes


Prof. Erik Muls heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een uitgebreid netwerk over preventie en therapie van diabetes in Congo. Zijn acties liggen aan de basis van de oprichting van het Nationaal Centrum voor Epidemiologie van Diabetes in en de installatie van het Programme National de Lutte contre le Diabète van de Congolese overheid. Dit programma wordt gesteund door VLIR en impliceert naast zorgprogramma's in Kinshasa en Bas-Kongo, ook informatieprogramma's over diabetespreventie. Hiervoor werden tekstboeken ontwikkeld voor medische studenten, seminaries voor artsen en verpleegkundigen georganiseerd, specialisatiethesissen en PhD begeleid, een tijdschrift uitgegeven, educatieve programma's voor de bevolking ontwikkeld, stripverhalen getekend i.v.m. diabetespreventie, voetverzorging, insuline-injectie, retinopathie en hypertensie.

Prof. Erik Muls heeft in Congo een netwerk van. preventie en behandeling van diabetes tussen ziekenhuizen en gezondheidscentra uitgebouwd. Verspreiding van informatie over diabetes in brede lagen van de bevolking was één van de doelstellingen van zijn project.

Prof. Erik Muls krijgt de Prijs voor zijn inspanningen op gebied van informatieverspreiding i.v.m. preventie en behandeling van diabetes in Congo. Deze informatie bereikt niet enkel medische faculteiten maar is gericht op alle lagen van de bevolking.

 

Dr. Stefan De Smedt

Oogarts Stefan De Smedt leert aan
verpleegkundigen postoperatief oogonderzoek aan


Dr. Stefan De Smedt is als alumnus van onze faculteit sinds 2002 werkzaam in Rwanda. Hij is als diensthoofd-oftalmoloog en projectleider van de NGO 'Christian Blind Mission (CBM)' actief in de oogafdeling van het ziekenhuis van Kabgayi. De oogafdeling van het Kabgayi ziekenhuis is de grootste van het land. Zo werden er in 2006 meer dan 20.000 oogconsultaties verricht, en 1.600 oogoperaties. Daarnaast bestaat er een uitgebreid programma van informatieverspreiding en opleiding. In het ganse land zijn er minder dan 10 oogartsen voor een bevolking van 8 miljoen inwoners.

Diverse opleidingen worden gegeven voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, en gezondheidswerkers met een uitgebreid opleidingsprogramma voor oogverpleegkundigen en oogtechniekers.

Dr. Stefan De Smedt krijgt de Prijs voor zijn inspanningen voor het programmeren en optimaliseren van de verschillende opleidingsprojecten.