THESISVERDEDIGING DR. DIEUDONNE NYEMBUE TSHIPUKANE

Allergische rhinitis in Kinshasa.

Op 19 maart verdedigde Dr. Dieudonné Nyembue Tshipukane zijn doctoraat aan de KU Leuven met als titel ‘Clinical and epidemiological aspects of allergic rhinitis in Kinshasa (DR Congo)'.

Dr. D. Nyembue is werkleider aan de universiteit van Kinshasa (UNIKIN) en is specialist in ORL. Zijn promotor is Prof. Dr. Mark Jorissen (KU Leuven), zijn co-promotoren Prof. Dr. Peter Hellings (KU Leuven) en Prof. Dr. Christophe Muyunga (UNIKIN). 

Hij startte zijn wetenschappelijk onderzoek in Leuven met een Alumnibeurs gevolgd door een gemengde doctoraatsbeurs van de Belgisch Technische Coöperatie. Op een predoctoraal jaar in Leuven volgden 4 jaren met telkens 4 maanden wetenschappelijk werk in Leuven en 8 maanden klinisch onderzoek in Kinshasa. 

Met dit project werd aangetoond dat er een hoge prevalentie van allergische aandoeningen is in Kinshasa, meer specifiek in stedelijke gebieden vergeleken met landelijke regio’s. De wereldwijde trend met een toename van allergische aandoeningen lijkt dus ook in ontwikkelingslanden van toepassing te zijn. Een merendeel van de populatie en patiënten vertoonden een sensitisatie voor ten minste één allergeen. De belangrijkste bron van allergenen werd gevonden bij de huisstofmijt en kakkerlak. Ook de aanwezigheid van muizen bleek een sterk allergene factor te zijn. 

Allergische aandoeningen worden geassocieerd met verschillende omgevingsfactoren. Het is daarom van belang om meer aandacht te besteden aan de preventie van allergische aandoeningen om zo een adequate behandeling en opvolging van allergieën te verzekeren.