PROMOTIEJAAR 1974 STEUNT DR. PHILIPPE GILIS

Promotiejaar 1974 steunt ontwikkelingsprojecten van jaargenoot dr. Philippe Gillis
naar aanleiding van de lustrumviering 1974-2014 heeft het organiserend comité besloten ook de zusterorganisatie van ALFAGEN, Alumni Ontwikkelingssamenwerking (Ontwikkelingssamenwerking Artsen & Apothekers Alumni Leuven), in de viering te betrekken.

dr-philippe-gilis

Dr. Philippe Gillis, door ALFAGEN gelauwerd als Alumnus van het Jaar 2013, behoort tot de lustrumvierders. Ontwikkelingswerk in Afrika behoort tot één van de veelzijdigheden van Philippe als lesgever. Philippe en echtgenote dr. Carla Verpoorten participeerden al verschillende keren aan ontwikkelingswerk in Kisantu, Bas-Congo. Dit werk kadert in één van de projecten van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit), een ontwikkelingsinitiatief van UZ Leuven, sinds 2014 in samenwerking met Memisa. Philippe en Carla, die de Afrikaanse context door en door kennen, ontpopten zich als ervaren en enthousiaste lesgevers en opleiders in de pediatrie, in de zin van ‘teach the teachers’. Zoals in de meeste Afrikaanse ziekenhuizen is pediatrie met 100 bedden het belangrijkste onderdeel van het ziekenhuis van Kisantu.
In 2014 vertrekken Philippe en Carla tweemaal op missie naar Kisantu (6 september en 29 november), telkens voor 2 weken. Philippe zal opleiding geven in neonatologie; het werk van Carla concentreert zich op verschillende aspecten van malnutritie. Bij dit werk zullen ook drie andere ziekenhuizen van Congo betrokken worden. Zo deint het opleidingsinitiatief dat in Kisantu begonnen werd uit naar andere gezondheidszones.
Het promotiejaar 1974 ondersteunt het didactisch werk van Philippe met 500 euro. Dit zal besteed worden aan de aankoop van didactisch materiaal (o.a. reanimatiekit voor neonati) dat ontwikkeld werd in samenwerking met de firma Laerdal (Noorwegen), de American Society of Pediatrics en de WHO. Op plaatsen waar verplegend personeel opgeleid werd met dit didactisch materiaal daalde de neonatale sterfte significant.

Em. prof. dr. Fons Verdonck

 “A.Vesalius” tijdschrift nr.3 – september 2014 – pag.183-184