PROF. ERIK MULS MET EMERITAAT

Afrika: blijvende fascinatie

E. Prof. Muls, samen met de alumnus
van het jaar Prof. Mathieu

Op 19 oktober werd Prof. Erik Muls gelauwerd als nieuwe emeritus. Prof. Erik Muls is lid van ons Dagelijks Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking Geneesheren en Apothekers – Alumni Leuven. Eén van zijn vele verdiensten is zijn actie voor een betere diabeteszorg in Afrika. Prof. Fons Verdonck belichtte het Afrikaanse luik van Erik’s activiteiten onder de titel: ‘Afrika: blijvende fascinatie’, hiermee doelend op de aantrekkingskracht die Afrika op velen van ons uitoefent, ondanks de frustraties waarmee het werken in Afrika soms gepaard gaat.

Erik begon in Afrika midden jaren negentig, net voor diabetes als een epidemie over het continent raasde. Prof. E. Muls profileerde zich zowel op gebied van universitaire opleiding als zorgprogramma’s voor diabetespatiënten in Congo.

Hij was copromotor van een hele reeks specialisatie-eindwerken over diabetesvoet, diabetische nefropathie en zwangerschapsdiabetes aan de universiteit van Kinshasa. Hij begeleidde doctoraatsstudenten over onderwerpen als lipoproteïenen en diabetes, lichaamscompositie en energieverbruik bij zwangerschap, congenitale afwijkingen en gestoorde glycemie, en micro-albuminurie. Hij werkte mee aan de voedingsmiddelentabel voor Congo en was mede-organisator van educatieve programma’s voor diabetische patiëntenzorg in het kader van het “Programme National contre le Diabète en RDC”. Hierbij werden werkateliers georganiseerd over gans Congo o.a. in Kinshasa, Kisantu, Lubumbashi, Kisangani en Kikwit. Deze succesvolle cursussen werden uitgebreid naar Benin, Senegal en Guinée. Al deze activiteiten werden ondersteund door VLIR-Universitaire Ontwikkelingssamenwerking en de Wereld Diabetes Stichting.

Prof. F. Verdonck situeerde verschillen in visie op tijd, verleden-heden-toekomst, generatiewisseling, overheid, maatschappij en familie in Afrikaanse culturen, kennis die belangrijk is in het lukken of mislukken van projecten in Afrika.

“Vieux Erik” is dan ook vanaf nu een Afrikaanse eretitel die Prof. E. Muls aan zijn lijst mag toevoegen.

Prof. em. dr. F. Verdonck
Voorzitter Ontwikkelingssamenwerking Artsen en Apothekers Alumni Leuven