MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK IN CONGO

Een geslaagde samenwerking tussen KU Leuven, ITG, INRB en UNIKIN.

Op 2 mei 2013 verdedigde Dr. Octavie Lunguya haar doctoraat aan de KU Leuven met als titel “Microbiological and diagnostic aspects of invasive salmonellosis in the Democratic Republic of the Congo”. 

Dr. O. Lunguya studeerde geneeskunde aan de Université de Kinshasa (UNIKIN) waar ze ook haar specialisatie van Klinische Biologie/Microbiologie behaalde; ze is op dit ogenlbik werkleider aan de faculteit geneeskunde van UNIKIN. Haar promotor was Prof. Jan Verhaegen (KU Leuven); copromotoren waren Prof. Jan Jacobs (ITG) en Prof. Jean-Jacques Muyembe (UNIKIN/Institut National de la Recherche Biomédicale, INRB). Dr. O. Lunguya startte haar onderzoek in Leuven dankzij een beurs van onze Alumnivereniging. Daarna kreeg ze een doctoraatsbeurs van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

Dr. O. Lunguya zet hiermee een lange traditie verder van microbiologisch onderzoek in Congo in samenwerking met de KU Leuven en het Instituut van Tropische Geneeskunde van Antwerpen. Het is vooral Prof. Jozef Vandepitte, medestichter van onze vereniging, die het microbiologisch onderzoek in Congo op een hoog niveau gebracht heeft. Prof. J-J Muyembe was één van de eerste Congolese artsen die aan de KU Leuven een aggregaat voor het hoger onderwijs behaalden (o.l.v. Prof. Piet De Somer); hij is directeur van het INRB in Kinshasa, een instituut met internationale faam, waarmee samengewerkt wordt door Prof. J. Verhaegen en Prof. J. Jacobs. 

Het hoofddoel van deze thesis was het documenteren van de microbiologische en diagnostische aspecten van invasieve salmonellose in de DRCongo. Invasieve salmonellose blijft de belangrijkste ziekte- en doodsoorzaak in Sub-Saharisch Afrika. Wegens een tekort aan microbiologische laboratoria is de diagnose van Salmonella bacteriemie dikwijls gebaseerd op klinische symptomen die meestal aspecifiek zijn.  

Dr. O. Lunguya kon aantonen dat: 1/ dat buiktyfus door Salmonella typhi waarschijnlijk overgediagosticeerd wordt in Congo door gebrek aan een specifieke, betaalbare test; de klassieke Widal test bleek hierbij onbetrouwbaar 2/ een ernstig probleem van antibioticaresistentie bestaat, niet alleen in Salmonella typhi, maar ook in Salmonella-non-thyphi 3/ een invasieve non-thyphi salmonellose aan de basis lag van een hoge kindersterfte (23 %) bij kinderen onder de 5 jaar in Kisantu, Bas-Congo, tussen september 2010 en mei 2011.

Dr. O. Lunguya zal haar onderzoek verder zetten aan UNIKIN en in het INRB. Zij hoopt in de toekomst mee te kunnen werken aan het opzetten van een netwerk van microbiologische laboratoria over het ganse grondgebied van de DRCongo. Een betere diagnostiek moet hierbij leiden tot een meer doelgerichte therapie waarbij resistentie vermeden wordt. 

Prof. em. Fons Verdonck