MEDISCH MISSIEVERLEDEN VAN DE ZUSTERS VAN DE JACHT IN INDIE

Van bij bij haar ontstaan sponsort onze vereniging de opleiding van een twintigtal Indische verpleegsters in Dingulu, Indië.  De achtergrond van deze samenwerking met Dingulu werd met veel details verteld tijdens een koffievisite op 28 juni bij de Zusters van de Jacht in Heverlee. Hier maakten we kennis met enkele pioniers die uit eigen ervaring konden vertellen over het reilen en zeilen van het ziekenhuis St. Joseph en aanverwante gezondheidscentra in Dingulu.  De Congregatie van de Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria (Immaculati Cordis Mariae – ICM), beter gekend als de Zusters van de Jacht, met oorspronkelijke hoofdzetel in Heverlee, was één van de eerste om zusters geneeskunde en maatschappelijke gezondheidszorg te laten studeren voor ze naar de missie vertrokken. We hebben ons de geschiedenis van Dingulu laten vertellen door zuster dokter Lydia Schellekens (alumni ALFAGEN- master in public health) en zuster Lena Van Walleghem (verpleegkundige). Na een zeer actief missieleven in Indië verblijven beide zusters op dit ogenblik in het missiehuis van de Jacht in Heverlee.Missiehuis-visite

 

Op visite in het missiehuis van de Jacht in Heverlee. V.l.n.r. Zuster Dr. Lydia Schellekens, Prof. Fons Verdonck, voorzitter van onze vereniging, Zuster Lena Van Walleghem.

De congregatie, die op het einde van de 19de eeuw gesticht werd door zuster Marie-Louise De Meester, bekommerde zich aanvankelijk over het lot van wezen en verlaten kinderen in Indië. In haar spoor zouden honderden zusters actief worden in missies in o.a. Indië, de Filippijnen, de Verenigde Staten, Congo en China. Onder impuls van zuster dokter Franciscus Waelkens (1910 – 1975; geneeskunde 1935 – 1942) en zuster dokter Agnes Ampe (1908 – 1993; geneeskunde 1935 – 1942) werd in 1957 het St. Joseph Hospital in Dingulu gebouwd. Zuster Dr. Waelkens had een aanvullend postgraduaat oftalmologie en heelkunde gedaan voor ze naar Indië vertrok. Zuster Dr. Agnes Ampe specialiseerde zich in gynaecologie.  Aansluitend bij het hospitaal werd in 1964 de Lady School of Nursing opgericht, waar sindsdien jaarlijks een twintigtal verpleegkundigen gevormd worden.  Zuster Lena Van Walleghem was de eerste directeur van de School of Nursing. Zij had verpleegkunde gestudeerd in de verpleegstersschool van St. Rafaël aan de Capucijnenvoer en had een supplementaire Master in Public Health gedaan in Londen. In de voetsporen van de zusters Waelkens en Ampe volgde kort erop zuster dokter Clementine van Malcot (1924 - ; geneeskunde 1948 – 1955).  Zij trad na enkele jaren in bij de Karmelietessen en verblijft nog steeds in Indië. De laatste Vlaamse zuster dokter was Lydia Schellekens; na haar aankomst in Dingulu in 1981 hield zij zich vooral bezig met gezondheidsvoorlichting van vrouwen en met de mini health centers die in 1977 opgericht waren rond het St Joseph’s hospitaal. Zij kwam als laatste Vlaamse zuster arts uit Dingulu terug in 2007.

Beide zusters kijken met een grote tevredenheid terug op hun missieactiviteiten die gericht waren op de geestelijke en fysieke gezondheid van de armste bevolking rond Dingulu.  Zij hebben gezien hoe geleidelijk aan belangrijke functies in het lokale gezondheidsbeleid ingevuld werden door oud-leerlingen van hun school. Tijdens het gesprek werd herhaaldelijk bewondering uitgedrukt over de wijze waarop het hospitaal en de school op dit ogenblik gerund wordt door eigen mensen.  Een voorbeeld van duurzame ontwikkeling waarbij de ontwikkelaar zich na enige tijd overbodig maakt.  De directie van de school stuurt jaarlijks een uitvoerig rapport over de prestaties van de nursing finalisten.

Prof. F.Verdonck