LEUVENSE DELEGATIE TANDHEELKUNDE IN KINSHASA

Naar aanleiding van twee doctoraten Tandheelkunde in Kinshasa, het ene van dr. Florent Songo (Leuvense promotor prof. Dominique Declerck) en het andere van dr. Jean-Paul Sekele (Leuvense promotor prof. Ignace Naert), werd een postdoctoraal samenwerkingsprogramma uitgewerkt voor de volgende jaren. De Alumnivereniging en de School voor Tandheelkunde van de KU Leuven hebben de voorbije jaren, in samenwerking met VLIR-UOS, Tandheelkunde terug op de kaart gezet en een nieuw elan gegeven. Het departement Odonto-Stomatologie van UNIKIN is de enige tandheelkundige school is in gans Centraal-Afrika. De opleiding van twee professoren was hierbij een noodzakelijke voorwaarde.

Prof. Dominique Declerck met Congolese tandartsen in spe

Prof. Dominique Declerck met Congolese tandartsen in spe

De bijdrage van de KU Leuven in de postdoctorale fase bestaat uit de materiële ondersteuning van een dienst voor tandheelkundige zorg bij kinderen o.l.v. Florent Songo, nu Prof. Songo,  en opleiding van studenten en assistenten. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan praktijkopleiding. In dit kader werd door de Alumnivereniging en Tandheelkunde van KU Leuven een preklinisch laboratorium opgericht met 25 eenheden.
De Leuvense delegatie in Kinshasa (22 februari – 5 maart) die UNIKIN bezocht, en er conferenties gaf bestond uit: prof. Frans Vinckier, prof. Dominique Declerk, dr. Philippe Vuylsteke (stomatologie, H.Hart Roeselare en KU Leuven) en Kaat Van Dromme (tandarts KU Leuven). Stefaan Vinckier (VIB KU Leuven) sloot zich bij de tandheelkundige groep aan, en gaf een voordracht aan doctoraatsstudenten over toepassingen van nieuwe microscopische technieken in het biomedisch onderzoek.

Ellen Cloet en Kaat van Dromme in actie in Kisantu

Prof.Frans Vinckier en Kaat met tandarts David Bukondolo in Kisantukaat-met-tandarts

Ellen Cloet en Kaat van Domme in actie in Kisantu Prof. Frans Vinckier en Kaat met tandarts David Bukondolo

Aansluitend bij het bezoek aan UNIKIN reisde een deel van de delegatie verder naar Kisantu, waar Ellen Cloet (Tandheelkunde Leuven) aan het werk was in het kader van het LUMOS programma 2014. Sinds twee jaar is in het Hôpital St. Luc een tandarts actief (één van de twee tandartsen in de hele Bas-Congo!).  Hier wil LUMOS ook aan tandheelkundige ‘capacity building’ doen. Er werd een plan uitgewerkt om het tandheelkundig kabinet up-to-date te maken. De voornaamste indruk die bij alle delegatieleden in Kisantu nagelaten werd, was de zware pathologie die een tandarts in Congo moet oplossen. Er zijn dagen en weken dat hij zich vooral met aangezichtstraumatologie, abcessen en tumoren moet bezighouden. Tandheelkunde in strikte zin is slechts een klein onderdeel van zijn dagdagelijkse activiteiten. Tijdens toekomstige missies zal daarom ook bijkomende opleiding gegeven worden.
Na de vele contacten, zowel in Kinshasa als Kisantu, bleef, ondanks de in-het-oog- springende ellende doorheen het land, toch een optimistische indruk na, een impressie die voornamelijk gebaseerd is op de veel goede wil die merkbaar is bij vele jonge Congolezen.

Inauguratie v/h preventief tandheelkundig centrum in KinshasaInauguratie v/h preventief tandheelkundig centrum in Kinshasa


“A.Vesalius” tijdschrift nr.2 – juni 2014 – pag.110-111-112