JOSEE SAINTE VERLAAT NA 42 JAAR HET SECRETARIAAT ALUMNI

Na 42 jaar dienst als secretaresse van de Alumnivereniging gaat Josée Sainte einde maart 2012 met pensioen. Zij begon in de Minderbroedersstraat 17 in 1969 en maakte het begin mee van Alumni Ontwikkelingshulp in 1970, eerst als een feitelijke vereniging, later, in 1977, als een vzw. In 1980 traden de apothekers toe en kreeg de vereniging haar officiële naam “Ontwikkelingshulp Geneesheren- en Apothekers Alumni Leuven vzw”. Josée is het gezicht en het geheugen van onze vereniging. De ganse boekhouding en alle verslagen passeerden via haar hand; elk project was haar tot in de details bekend. Hierbij ontpopte Josée zich als een vriendelijke, correcte, nauwgezette en stipte medewerkster. Zij was bekend bij elke Alumnus waar ook ter wereld. Josée zorgde ervoor dat iedereen het Tijdschrift van Geneeskunde en een tijdschrift naar keuze kreeg. Voor het internettijdperk was de abonnenementenservice bijna de enige band met Leuven.

Dit alles werd tijdens een afscheidsdrink op 8 maart in de verf gezet door Prof. Fons Verdonck, huidige voorzitter van de vereniging. Hierbij werden de eigenschappen en het belang van Josée geïllustreerd door enkele getuigenissen van Alumni wereldwijd, waaronder pater dr. Edgar Francken (Bolivië), zuster dr. Lydia Schellekens (Indië) en Dr. Gertrude Luyeye (Congo). Josée zorgde bij de alumni mundi voor een blijvend ‘thuisgevoel’ via het contact met de Alumnivereniging. Vooral voor de talrijke Congolese artsen die in Leuven passeerden met een Alumnibeurs voor een “stage de perfectionnement” was Josée een begrip geworden. Zij blijft in hun herinnering als een vriendelijke, attente dame met een grote empathie voor de nieuwkomers. Soms was Josée voor hen het eerste contact bij hun intrek in hun “Hilton” hotel in de Minderbroederstraat 17. Na de verhuis van de faculteit naar Gasthuisberg in 2005, verdween de “Hilton”, en werd Home Vesalius de nieuwe Congolese stek. Maar Josée bleef het aanspreekpunt bij uitstek.

De Alumnivereniging Ontwikkelingssamenwerking wenst Josée alle geluk bij de overgang naar een nieuwe levensfase, en dankt haar voor de jarenlange inzet.