DOCTORAAT TANDHEELKUNDE IN KINSHASA

Op 28 maart 2012 verdedigde Dr. Florent Songo zijn doctoraat aan de universiteit van Kinshasa (UNIKIN) met als onderwerp ‘Etude sur l’état de santé dentaire des enfants à Kinshasa, R.D. Congo’. Prof. Dominique Declerck, departementsvoorzitter Mondgezondheidswetenschappen van KU Leuven, was promotor; ook Prof. Em. Frans Vinckier was lid van de jury. Beiden waren aanwezig bij de verdediging van het doctoraat.

In 2008 werd onder impuls van de Alumnivereniging en de School voor Tandheelkunde van de KU Leuven initiatieven genomen om het Departement Odontostomatologie van de Universiteit van Kinshasa een nieuw elan te geven. De didactische infrastructuur werd vernieuwd met de herinrichting van een preklinisch laboratorium, en de installatie van acht tandartsenstoelen, inclusief digitale orale radiologie. Het project werd eveneens mee gefinancierd door VLIR. Twee doctorandi, Dr. Florent Songo en Dr. Jean-Paul Sekele, werden in Leuven opgeleid via het systeem van gemengde beurzen van Alumni en VLIR.

Het doctoraat van Dr. Florent Songo is het eerste in het Departement Odontostomatologie na 23 jaar; het leidt hiermee een nieuwe generatie docenten in.

De komst van twee nieuwe docenten en de investering in didactische infrastructuur moet de basis vormen van een relanceplan waarbij de School, als enige in Centraal Afrika, nieuwe overlevingskansen krijgt.