ALUMNI EN LUMOS KREGEN MINISTRIEEL BEZOEK UIT CONGO

Een delegatie van een veertigtal Congolese authoriteiten op gebied van gezondheidszorg bezocht Gasthuisberg op 4 juli 2012. Onder hen twee provinciale ministers van volksgezondheid. De federale minister was vertegenwoordigd door de directeur van zijn kabinet. Het bezoek aan GHB was een onderdeel van een Congolese economische missie in het kader van volksgezondheid.Verschillende instellingen in België werdenhierbij bezocht. Op elke locatie werd een verschillend thema uitgewerkt dat betrekking had op de samenwerking met Congo.

In Leuven stond het thema management van de ziekenhuizen in Congo op het programma. Leuven werd uitgekozen omwille van de inspanningen die de Alumnivereniging en LUMOS op gebied van gezondheidszorg in Congo betekenen: Alumni omwille van haar bijdrage aan de opleiding van jonge Congolese artsen, LUMOS omwille van haar participatie aan het herstel van de gezondheidszone van Kisantu. De missie was een initiatief van de Belgische ambassade in Kinshasa onder leiding van dhr. Jérôme Roux, economisch raadgever van de ambassade.

De delegatie werd verwelkomd door prof. Jan Verhaegen, die sprak in naam van de directie van het UZ Leuven. Prof. Fons Verdonck gaf een overzicht van de activiteiten van KU Leuven op gebied van gezondheidszorg in Congo. Prof. Guy Marchal behandelde het belang van deugdelijke onderhoudscontracten als basis voor het succes van technologische vooruitgang. Dr. Paul Bossyns, medisch coordinator van de Belgische Technische Cooperatie, gaf een overzicht over de successen en moeilijkheden bij het herstel van de gezondheidszorg in Congo aan de hand van het experiment Kisantu. Na de presentaties ontstond een geanimeerde discussie rond ziekenhuisbeleid en transfer van expertise tussen Leuven en Congo.

Prof. em. dr. Fons Verdonck