35 JAAR MEDISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ALUMNI GENEESKUNDE EN FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN STUDIEDAG ALFAGEN VZW:

In 1971 ontstond binnen de alumnivereniging van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven de idee dat iets moest gedaan worden voor de alumni die wereldwijd actief waren in tal van ontwikkelingsprojecten. Dit had zeker te maken met enkele actieve leden binnen de alumnivereniging die net teruggekomen waren uit Congo. Deze idee groeide in 1977 uit tot de oprichting van de vzw Ontwikkelingshulp Geneesheren Alumni Leuven. In 1980 sloten ook de apothekers zich aan bij de vereniging.

Om 35 jaar ontwikkelingswerk even in de kijker te zetten, werd de studiedag van de Alumni van de Faculteit Geneeskunde (ALFAGEN) op 12 mei gewijd aan ontwikkelingsrelevante thema’s.

Prof. Fons Verdonck leidde de vergadering in met een korte historiek van de alumnivereniging en gaf een overzicht over de mondiale evolutie van de levensexpectantie aan de hand van dynamische “Gapminder” grafieken.

Prof. Chris Van Geet, diensthoofd kindergeneeskunde van UZ Leuven, ging in op de problematiek van malnutritie als onderliggende factor van de hoge kindersterfte in sommige landen. Hierbij is malnutritie niet altijd de directe oorzaak van vroegtijdig overlijden, maar wel een faciliterende factor voor de slechte afloop van een reeks infectieuze aandoeningen.

Prof. Filip De Boeck, diensthoofd van het Antropologische Centrum voor Afrika van de KU Leuven, gaf een overzicht van de consequenties van verstedelijking op lokale culturen, waarbij de huidige snelle stadsontwikkeling van Kinshasa als concreet voorbeeld genomen werd.

Dr. Joao de Sousa, onderzoeker in het Laboratorium voor Klinische en Epidemiologische Virologie van het Rega Instituut, analyseerde de randvoorwaarden waardoor de transmissie van HIV/AIDS van aap naar mens mogelijk werd in enkele Afrikaanse steden, waaronder Kinshasa, in het begin van de 20ste eeuw.

De studiedag was een geslaagde demonstratie hoe cultuur, traditie, gedragspatronen en infectieuze agentia samen, gezondheid en ziekte determineren.

Prof. em. dr. Fons Verdonck