Beste Ontwikkelingshelper,

Indien u ook graag wat meer uitleg over uw projecten op onze website zou willen zien staan, aarzel dan niet om ons te contacteren! Wij plaatsen graag uw verwachtingen en uw verwezenlijkingen op de speciaal voor u voorbehouden webpagina.

Dit leidt dan tot meer bekendheid voor uw projecten en doelstellingen!.

Wij wachten op uw reacties.

info@vesaliusonline.be

DEBROUWERE INGE

Promotiejaar:
1992

Adres in Ontwikkelingsland:
Calle 11 de Febrero y Espejo s/n Zambiza - Quito — Ecuador

E-mailadres:
inge.debrouwere@gmail.com

Activiteiten
Huisarts en projectcoördinatie te Ecuador

Het Tapori-project startte in 1993 en was aanvankelijk vergelijkbaar met een consultatiebureau van het Belgische Kind en Gezin. Binnen deze consultaties werden al vlug andere noden van de mensen duidelijk en zo groeide het project stap voor stap uit tot een interdisciplinair gezondheidscentrum: een “Centro de Salud Integral”, waar het laatste woord staat voor een lokale maar toch structurele aanpak van de armoede-problematiek. https://www.youtube.com/watch?v=aKAkHlix50M

 Momenteel bestaat het project uit de volgende vier onderdelen:
 1. Een medisch-sociaal luik met:

 • medische consultatie
 • psychologische dienstverlening
 • tandartsencabinet

       
2. Zorg voor mensen met een handicap: revalidatiecentrum:

 • pedagogie
 • psychologie
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • vroegbegeleiding

 
Dit alles onder vorm van individuele begeleiding, groepsbegeleiding en ouderbegeleiding. Daarnaast omvat het revalidatiecentrum drie leefgroepjes: het inclusief kinderdagverblijf met opvang voor 10 kinderen met handicap en 6 kinderen zonder handicap, allen afkomstig uit marginale gezinnen; het inclusie-project waar kinderen met een handicap geïntegreerd en bij deze ook opgevolgd worden in het gewone onderwijs; en het begin van wat op korte termijn een “beschutte en toch geïntegreerde werkplaats” voor jongvolwassenen met handicap moet worden. Momenteel zijn bij ons 250 mensen met een handicap geregistreerd waarvan 70 kinderen en jongeren in Tapori een volledig revalidatieprogramma krijgen.
 
3. Een educatief luik:

 • Een rondreizende bibliotheek waar recreatie voor de kansarme kinderen uit afgelegen wijken aangeboden wordt
 • De bibliotheek in het Tapori-gebouw waar na de huiswerkbegeleiding ook recreatie aan bod komt
 • De avondschool voor adolescenten en volwassenen

 
4. De micro-bedrijvigheid:

 • Productie en verkoop van gezonde voedingsproducten
 • Recyclage van papier en karton en verwerking daarvan tot scheppapier en geschenken (artisanaat)

 
Doelgroep, werkmethode en medewerkers:
Alle deelprojecten van Tapori hebben als belangrijkste doelgroep kinderen, jongeren en hun familie die minder kansen kregen in het leven. Veelal gaat het om vierdewereld-gezinnen in de derde wereld, marginaal en uitgesloten door generatie-armoede, handicap, langdurige ziekte, drugsgebruik, werkloosheid,... Tapori beoogt de inclusie van voorgenoemde uitgesloten families in de maatschappij en wil hierbij de link zijn tussen deze families en de maaschappij om zo drempels te verlagen en contact mogelijk te maken.
 
Participatie en autonomie zijn, naast rechtvaardigheid en solidariteit,  twee trefwoorden in het ethisch kader van Tapori. De v.z.w. heeft een raad van bestuur die om de drie jaar democratisch verkozen wordt en die het dagelijkse reilen en zeilen in handen neemt. Daarenboven hebben, naast alle leden van de v.z.w. ook alle personeelsleden van Tapori volledige inzage en inspraak in het project, zowel wat de planning van de activiteiten als financiële aspecten betreft. Ook de mensen die naar Tapori komen worden uitdrukkelijk in acht genomen op oudervergaderingen van de verschillende deelprojecten en worden hun mening en hun wensen duidelijk naar voor gebracht op de personeelsvergaderingen van Tapori.
 Momenteel zijn in Tapori 18 mensen halftijds of drie-vierde aan de slag. Tapori is in Ecuador een officieel geregistreerde VZW en heet voluit Fundacion “Tapori, paladines de la felicidad”. De v.z.w. voldoet aan alle wet- en regelgeving ivm sociale organisaties, sociale zekerheid van werknemers, belastingsysteem, enz.
 
Lokalisatie:
Pomasqui bevindt zich aan de noordelijke rand van de stad Quito, net op de evenaar op ongeveer 3.000 meter hoogte. Quito ligt in het Andesgebergte, één van de vier geografisch verschillende gebieden van Ecuador. Enkele jaren geleden was Pomasqui nog een “landelijke” gemeente van de stad Quito. Maar door de enigszins angstaanjagende uitbreiding en groei van de stad krijgt dit dorpje van oorspronkelijk 23000 inwoners meer en meer de kenmerken van een stadsmarginaal gebied waar voor het ogenblik zeker meer dan 40.000 mensen wonen.

Voorstelling Tapori project.